Onderzoek kosten Dierenarts

Tussen 2020 en 2022 zijn de tarieven die dierenartsen hanteren voor standaardingrepen met gemiddeld 13 procent gestegen. Dit blijkt uit een steekproef die door Huisdierenverzekeringen.nl is uitgevoerd bij meer dan 35 dierenklinieken en dierenartspraktijken in diverse regio's binnen Nederland.


Voor het onderzoek vergeleek Huisdierenverzekeringen.nl de huidige tarieven van dierenklinieken en dierenartsen, met de tarieven die zij in 2020 hanteerden voor exact dezelfde procedure.

Voorbeelden van enkele resultaten uit de steekproef zijn:

 

Gemiddeld tarief 2022

Stijging t.o.v. 2020

Consult (standaardtarief)

€ 41,75

11,0%

Consult (nachttarief)

€ 138,01

22,8%

Inenting hond

€ 43,17*

9,2%

Inenting niesziekte kat

€ 41,23*

9,5%

Castratie kleine hond (8 kilo)

€ 196,77

12,6%

*Sommige dierenklinieken rekenen een tarief inclusief consult, sommige klinieken exclusief.

De stijging van de dierenartstarieven lijkt slechts deels samenhangen met de sterke inflatie, want de meeste dierenartsen hebben hun tarieven al aan het begin van 2022 (dus voor de grootste inflatiepiek) gepubliceerd. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat het tarief van een consult in de avond of nacht, dat gemiddeld met bijna 23% in prijs toenam sinds 2020, in sterke mate direct wordt beïnvloed door inflatie of kostenstijgingen.

Bij de analyse is ook gekeken naar de tarieven die vijf jaar geleden werden gehanteerd. Deze tarieven uit 2017 waren niet van iedere dierenkliniek uit de steekproef beschikbaar, maar bij de tien praktijken waarvoor dat wel het geval was werd een gemiddelde stijging van 26,2% geconstateerd.

Stijging premie dierenverzekeringen?

Veel huisdiereigenaren oriënteren zich op het afsluiten van een dierenverzekering, om onverwachte dierenartskosten te kunnen opvangen. Met dergelijke prijsstijgingen bij dierenklinieken zullen de premies van dierenverzekeringen echter snel meestijgen, zo is de verwachting.

Huisdierenverzekeringen vergelijken

Welk huisdier wil je verzekeren?